Izdelava e-katalogov in PDF dokumentov

Katalogi so učinkovit prodajni kanal, vendar preden dosežejo potencialnega kupca, nastane veliko stroškov. Zavedamo se da so e-katalogi rešitev za zmanjševanje stroškov, ki nastanejo pri tiskanju in pošiljanju katalogov. Elektronski katalogi z veliko nižjimi stroški kljub temu dosežejo potencialne kupce.  Poleg tega pa imajo neprimerljivo manjši negativen vpliv na okolje.

  • Pretvorimo dokumente v e-obliko in izdelamo e-katalog

Drevesa Vam bodo hvaležna.